przygotowania duchowe do ¶dm Kraków 2016
 
 

KDM news: biuro ¶dm

Spotkanie w oknie papieża
"Oto jestem zapisany" - papież Franciszek na ¦DM [audio]
Rodzaje pakietów pielgrzyma
Papież Franicszek zalogowany na ¦DM
Rejestracja poprzez diecezjalne Centra ¦DM
Warsztaty medialne ¦DM, czyli jak inspirować krwi± i słowem
Doł±cz do grupy ¦DM na Przystanku Jezus!
Warsztaty medialne ¦DM
Konferencja: raport o stanie przygotowań do ¦DM
Sandanalia czyli juwenalia po chrze¶cijańsku

KDM news: diecezje

Toruń: Być wonno¶ci± Chrystusa i zainstalować czyste serce
Bielsko-Biała: Czekolada ¦DM
Gdańsk: Wolontariat - START!
Łomża: z krzyżem ¦DM ponad podziałami
O Panie, lubisz robić sobie z nas żarty! - czyli ¦DM po amerykańsku
Białystok: ¶wiadectwo z peregrynacji symboli ¦DM
Zobacz Go! w Częstochowie
Łowicz: ZapowiedĽ filmu promocyjnego
Sztafeta modlitwy dla ¦DM
Rado¶ć i Symbole ¦DM id± do Łomży