przygotowania duchowe do ¶dm Kraków 2016
 
 

KDM news: biuro ¶dm

Częstochowa: jasnogórscy pielgrzymi w drodze do Krakowa
Spotkanie w oknie papieża | PL | EN |
"Oto jestem zapisany" - papież Franciszek na ¦DM [audio]
Rodzaje pakietów pielgrzyma
Papież Franicszek zalogowany na ¦DM
Rejestracja poprzez diecezjalne Centra ¦DM
Warsztaty medialne ¦DM, czyli jak inspirować krwi± i słowem
Doł±cz do grupy ¦DM na Przystanku Jezus!
Warsztaty medialne ¦DM
Konferencja: raport o stanie przygotowań do ¦DM

KDM news: diecezje

Z Katowic przez Częstochowę na ¦DM
Youth2000 - Letni festiwal rado¶ci w Irlandii
Kurs animatora ¦DM w diecezji bielsko-żywieckiej
Włocławek: urodziny ¶w. s. Faustyny i ¦DM
Czy naprawdę wierzysz? - patronat KDM
Z Częstochowy wprost do Krakowa
SMAL nie taki small
¦widnica: w drodze na Jasn± Górę
¦wiatowe Dni Młodzieży także na pielgrzymim szlaku
Toruń: Być wonno¶ci± Chrystusa i zainstalować czyste serce